PMU Peach Red 103

1.250.000

Màu Đỏ hồng đào
• Đi trực tiếp nên những môi thâm nhẹ
• Nâng tông nền môi cũ xỉn hoặc tím

ĐĂNG KÝ MUA TRẢ GÓP SẢN PHẨM NÀY